Ben je verzekerd als vrijwilliger?

Verricht je soms vrijwilligerswerk? Alvast een welgemeende dankjewel! Net als werknemers kan je als vrijwilliger op een onverwacht moment iets tegenkomen. Stel, je gaat mee op kamp om te koken en je breekt je been. Of je gaat wekelijks onbetaald helpen in een woonzorgcentrum en bij het bakken van koekjes met de bewoners, loop je een zware tweedegraads brandwonde op. Ben je dan als vrijwilliger wel verzekerd? Dekt de verzekering van de organisatie jouw kosten? Of moet je zelf een verzekering nemen? In deze blog lees je alles over de vrijwilligerswet in Vlaanderen en mogelijkheden om vrijwilligers te verzekeren.

Wanneer ben je een vrijwilliger?

Iedereen die onbezoldigd of voor een vrijwilligersvergoeding een activiteit uitoefent voor een organisatie, groep of de samenleving als geheel, is een vrijwilliger. Er is wel een belangrijk verschil tussen vrijwilligers en leden. Als lid neem je deel aan een activiteit, maar help je niet. Het is belangrijk om dit onderscheid te maken, want enkel vrijwilligers kunnen een beroep doen op de gratis vrijwilligersverzekering.

De vrijwilligerswet

Vrijwilligers lopen soms risico’s door hun vrijwilligerswerk. In Vlaanderen worden ze beschermd dankzij de vrijwilligerswet. Met het eenvoudige stappenplan van vzw Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk, weet je of jouw vrijwilligers extra verzekerd moeten worden en of ze recht hebben op een gratis vrijwilligersverzekering.

De organisatie is aansprakelijk

Is jouw organisatie een vzw, lokaal bestuur, afdeling van een koepel of een feitelijke vereniging met betaalde werknemers? Dan zijn alle vrijwilligers verzekerd bij schade aan anderen. Denk maar aan vzw’s voor zwerfkatten, bijvoorbeeld. Dergelijke organisaties hebben een verzekeringsplicht, waardoor zij aansprakelijk gesteld worden. Valt jouw organisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk? Ook dan zijn de vrijwilligers verzekerd tegen materiële schade aan zichzelf, lichamelijke ongevallen en beroepsziekten. Als dit niet het geval is, kan je nagaan of ze in aanmerking komen voor de gratis vrijwilligersverzekering.

De organisatie is niet aansprakelijk

Is jouw organisatie een feitelijke vereniging en beschikt die niet over personeel? Dan is de organisatie niet aansprakelijk voor schade aan anderen veroorzaakt door een fout van de vrijwilliger. Denk maar aan een loopclub, buurtcomité of jeugdvereniging. Deze organisaties hebben geen verzekeringsplicht, maar kunnen hier wel voor kiezen.

De gratis vrijwilligersverzekering

De gratis vrijwilligersverzekering is er voor elke vrijwilliger die een onbezoldigde taak uitvoert voor een organisatie met een erkenningsnummer. Alle activiteiten die de vrijwilliger uitvoert, vallen hieronder. Elke organisatie kan dan jaarlijks 1000 vrijwilligersuren verzekeren. Is er sprake van een schadegeval? Dan geef je best zo spoedig mogelijk de schade door aan je eigen verzekeraar.

Waarvoor ben je dan precies verzekerd?

Elke vrijwilliger die een beroep doet op de gratis vrijwilligersverzekering is gedekt tegen burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Zelfs in het buitenland is alle schade gedekt. Ga je voor een langere periode naar het buitenland? Dan sluit je beter nog een extra verzekering af. In dat laatste geval doe je het best een beroep op jouw eigen verzekeringsmakelaar.