Bescherm jezelf tegen arbeidsongeschiktheid met een ongevallenverzekering

Een ongeval kan niet alleen leiden tot blijvende letsels, maar kan ook pijn doen in de portemonnee als je blijvend arbeidsongeschikt wordt. 

Ontvang een offerte
 

Wat is een ongevallenverzekering

De mens is een altruïstisch beestje: we denken wel aan de schade die we zelf kunnen aanrichten bij anderen, maar vergeten vaak dat ook wijzelf schade of letsels kunnen oplopen. Wat als je een been breekt en daardoor tijdelijk niet kunt werken? Wat als je door een ongeval blijvend invalide en dus arbeidsongeschikt wordt? Een ongevallenverzekering verlicht in dat geval alvast de financiële gevolgen. Je ontvangt dan een bepaald bedrag van de verzekering ter compensatie. Ook bij sportongevallen kan de ongevallenverzekering tussenkomen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.
 

Tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt door een ongeval?

Een ongevallenverzekering dekt bijkomende kosten, zoals het aanpassen van je woning, en je inkomstenverlies.

Contact

Wat zijn de voorwaarden om een beroep te doen op de ongevallenverzekering?

Net zoals bij elke verzekering gelden een aantal voorwaarden voor tussenkomst van de verzekering. Bij een ongevallenverzekering moet het uiteraard gaan om een ongeval. Het moet ‘een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt’ betreffen. Een ziekte of aangeboren afwijking komt dus niet in aanmerking. Daarnaast moet het letsel veroorzaakt zijn door het ongeval en moet het letsel van een bepaalde ernst zijn. Soms worden ook brandwonden, spierscheuren of vergiftiging verzekerd. De mate waarin er sprake is van arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit speelt ook een rol. Er zijn zeker ook uitsluitingen mogelijk: ongevallen veroorzaakt door dronkenschap of door een gevaarlijke sport, worden vaak niet gedekt. Beoefen je een gevaarlijke sport? Vraag je makelaar dan om dit eventueel wel in de polis op te nemen.

Wat is het verschil met de polis BA Familiale?

Terwijl een BA Familiale je beschermt tegen de schade die jij of iemand in je privésfeer aanricht bij een derde, beschermt de ongevallenverzekering je tegen de schade die je zelf kunt oplopen bij een ongeval. Het doel van de ongevallenverzekering is je financieel te beschermen wanneer een ongeval in de privésfeer leidt tot tijdelijke, blijvende, volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Met de vergoeding die de verzekering je uitkeert, kan je dan extra kosten dragen, zoals het aanpassen van je woning aan een rolstoel, of je inkomstenverlies compenseren. De ongevallenverzekering is in tegenstelling tot de BA Familiale niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

 

Bescherm jezelf tegen de financiële gevolgen van een ongeval in je privéleven.

Je breekt een been, verliest een vinger of valt van de trap … Een ongeval is snel gebeurd en kan grote financiële gevolgen hebben. Bescherm jezelf.

Contact