Een appeltje voor de dorst met een tak 21-verzekering

Een tak 21-spaarverzekering is een belegging met gewaarborgd rendement. Je bent dus zeker dat je je gestorte premies terugkrijgt én dat je spaargeld zeker opbrengt.

Ontvang een offerte
 

Verschillende types tak 21-verzekeringen

De tak 21-verzekering of spaarverzekering is een spaarproduct dat je zekerheid biedt over je spaargeld en wat het je zal opleveren. Er is namelijk een gewaarborgd rendement. Eigenlijk is dit een levensverzekeringscontract. Het geld dat je spaart noemen we ook premies, net zoals bij andere verzekeringen. Naast het gewaarborgd rendement zijn ook de fiscale voordelen een grote troef. 

Er zijn verschillende tak 21-verzekeringen, afhankelijk van je persoonlijke doelstellingen. Zo kan je kiezen voor pensioensparen, langetermijnsparen, een overlijdensverzekering of de klassieke spaarverzekering. Met deze verzekering bouw je een spaarboekje op, hetzij voor jezelf na je pensioen, hetzij voor je kinderen of je nabestaanden als je zou overlijden.
 

Geld op de bank brengt niets op. Beleg in een tak 21-verzekering.

Zeker zijn van je rendement? Dan is een spaarverzekering een goed idee. Er bestaan verschillende formules. Neem contact op met je verzekeringsmakelaar en ontdek de oplossing die het beste bij jou past.

Contact

Gewaarborgd rendement

Heel wat mensen kiezen voor een tak 21-verzekering omdat je zeker bent van de opbrengst. Je krijgt bij uitkering van het kapitaal je stortingen van je premies volledig terug, uiteraard na aftrek van kosten en taksen, plus het rendement. Je weet dus zeker dat wat je tijdens je leven spaart, je later terugkrijgt of naar je nabestaanden gaat, mét extra opbrengst. 
 

 

Fiscaal voordeel

Bepaalde tak 21-spaarverzekeringen komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel, namelijk een belastingvermindering tot 30%. Dat is bijvoorbeeld het geval bij pensioensparen. Ook aan langetermijnsparen zijn fiscale voordelen verbonden. Je raadpleegt best je verzekeraar of je belastingkantoor om te weten te komen of je voor de fiscale voordelen van langetermijnsparen in aanmerking komt. Uiteraard hangen daar enkele voorwaarden aan vast. Zo moet je de Belgische nationaliteit hebben, minstens 18 jaar zijn en jonger dan 64 jaar, en onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting. Elk jaar ontvang je van de bank of je verzekeraar een attest met de stortingen die je dat jaar gedaan hebt. Dit moet je goed bijhouden, zodat je het in geval van fiscale controle kunt voorleggen.
 

Zeker zijn van je spaarboekje? Slaap op beide oren met een spaarverzekering.

Een tak 21-verzekering biedt zekerheid voor de toekomst. Vraag je makelaar om advies.

Contact