Een BA na levering beschermt je tegen productaansprakelijkheid

De BA na levering, ook wel BA Producten genoemd, is een aanvullende waarborg van je BA Uitbating en beschermt je tegen schadeclaims van derden na uitgevoerde werken of levering van goeden of diensten.

Ontvang een offerte

Wat wordt door de BA na levering gedekt?

De BA na levering dekt naast de stoffelijke schade ook lichamelijke schade, eventuele immateriële gevolgschade en milieuschade. Let wel, vaak is de dekking geografisch beperkt en valt export van goederen en diensten naar bijvoorbeeld Amerika of Canada niet onder deze polis. Informeer je dus grondig en laat extra gebieden toevoegen aan het verzekeringscontract indien nodig. Voorbeelden van wat gedekt wordt zijn klanten die ziek worden nadat ze jouw maaltijd hebben opgegeten of een slecht geïnstalleerde afvoer die een lek veroorzaakt.
 

Een BA na levering op maat van jouw bedrijf? Dat kan!

Niet elk bedrijf loopt even grote risico’s op schade aan derden door hun geleverde producten of diensten. Je premie is dus afhankelijk van verschillende factoren. Vraag je makelaar om een voorstel op maat.

Contact

 

Een vergissing is snel gemaakt

Een schroefje te weinig of een onvoldoende grondige aansluiting … Een fout of vergissing door jezelf of één van je medewerkers is snel gemaakt. Bescherm je bedrijf tegen het hoge prijskaartje die schade door een dergelijke fout kan veroorzaken met een BA na levering. Wees je er wel van bewust dat de schade die het product zelf oploopt door deze fout niet wordt gedekt door de verzekering. Deze schade blijft altijd ten laste van het bedrijf.
 

Hoeveel kost een BA na levering?

Net zoals alle andere verzekering hangt de premie voor deze verzekering van verschillende factoren af. Zo is niet alleen het soort activiteit van je bedrijf belangrijk, maar ook de verzekerde bedragen en de scope van de waarborg. Ook het aantal tewerkgestelde medewerkers en de omzet van het bedrijf kunnen een rol spelen. Je verzekeringsmakelaar stelt voor jou graag een offerte op maat op.
 

Voorkom dat je moet opdraaien voor schade na levering van je producten of diensten.

De BA na levering beschermt je tegen schade aan derden na levering van jouw producten of diensten, ook als deze door je medewerkers wordt veroorzaakt.

Contact