Eerste hulp bij huren: welke verzekeringen zijn verplicht voor de huurder?

U heeft de stap gezet om een woning of appartement te huren. Proficiat! Dat maakt u verantwoordelijk om het gebouw in een correcte staat te houden. U bent natuurlijk van plan zo goed mogelijk zorg te dragen voor uw nieuwe thuis, maar een ongeval of overmacht is snel gebeurd. Welke verzekeringen zijn verplicht voor u als huurder en welke mooi meegenomen? Een overzicht. 

Verplichte brandverzekering

Tot 2019 was u als huurder niet verplicht om een brandverzekering voor uw huurwoning af te sluiten. In de meeste contracten tussen huurder en verhuurder werd dit wel al opgenomen. Sinds 1 januari 2019 is in Vlaanderen een brandverzekering ook voor huurders een verplichting. Die verzekering dekt uw woning niet alleen tegen brand, maar ook tegen natuurrampen en extreme weersomstandigheden.

Huurdersaansprakelijkheid

Daarnaast dekt de brandverzekering meestal ook uw huurdersaansprakelijkheid. U moet als huurder het goed namelijk in de oorspronkelijke staat teruggeven aan de verhuurder wanneer u het pand verlaat. Liep uw huurwoning schade op door iets waar u verantwoordelijk voor bent, dan vangt de brandverzekering de financiële gevolgen op. Zo wordt uw aansprakelijkheid als huurder gedekt. 
Het is slim om tevens verhaal van derden te laten opnemen in uw polis: richtte bijvoorbeeld een door u veroorzaakte brand schade aan bij de buren, dan zal de verzekeraar ook tussenkomen om hun schade te dekken. Luister dus zeker eens goed bij uw verzekeraar wat de voorwaarden van uw polis zijn.

Afstand van verhaal

In sommige gevallen kan in de huurovereenkomst de clausule ‘afstand van verhaal’ worden opgenomen. In dat geval belooft uw verhuurder dat u niet moet tussenkomen wanneer u onvrijwillig schade heeft veroorzaakt aan de woning maar in ruil vraagt de verhuurder vaak een hogere huursom.  

Verzekering voor uw inboedel

Bij het aangaan van uw brandverzekering is het ook aangewezen om uw inboedel mee te laten verzekeren. Wanneer uw inboedel dan schade oploopt door brand of wateroverlast, zal uw verzekeraar tussenkomen om de schade te vergoeden. Deze schadeverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Huurt u een appartement dat al bemeubeld is? Dan bent u in de meeste gevallen sowieso al gedekt door de huurdersaansprakelijkheid! 

Diefstal en vandalisme

In bovenstaande schadeverzekering zijn diefstal en vandalisme van uw goederen meestal niet inbegrepen. Wilt u uw kostbaar bezit optimaal beschermen, kiest u ook best voor een (niet verplichte) verzekering tegen diefstal en vandalisme. Die verzekering beschermt alle goederen die zich in uw woning bevinden. Motorvoertuigen en meubelen die buiten staan, vallen hier meestal buiten.

Familiale verzekering

Een familiale verzekering beschermt u of iemand uit uw gezin tegen schade die u toebrengt aan derden. De verzekeraar komt tussen voor zowel materiële als lichamelijke schade. Deze verzekering is ook niet verplicht. 

Uw verzekeraar helpt verder

Staat op het punt een woning te huren en heeft u nog vragen over uw verplichtingen als huurder? Neem vrijblijvend contact op met uw verzekeraar. Zij helpen u met plezier verder.