Levensverzekering

We denken er liever niet aan, maar toch is het plannen van uw nalatenschap een belangrijk onderdeel van uw financiële planning. Want u wil uw dierbaren natuurlijk beschermen wanneer u er niet meer bent. Door een levensverzekering af te sluiten, behoedt u uw nabestaanden voor financiële zorgen. Enkele voordelen om mee rekening te houden.

Een levensverzekering beschermt uw dierbaren

Het verlies van een dierbare veroorzaakt veel emotionele pijn. Dankzij het afsluiten van een levensverzekering bespaart u uw dierbaren dan ook bijkomend financieel leed. Een levensverzekering betaalt een som geld uit aan de begunstigde(n) van de verzekeringen wanneer de verzekerde persoon sterft. Gaat u dus een levensverzekering aan en komt u te overlijden, zullen de begunstigde(n) van de verzekering (vaak uw gezin of nakomelingen) een bedrag ontvangen. Maar let op: een levensverzekering hoeft niet noodzakelijk te maken hebben met een overlijden. In veel gevallen sluiten mensen een levensverzekering af om op een later moment in hun leven over extra kapitaal te beschikken. Dat gebeurt vaak bij het bereiken van de pensioenleeftijd. In deze blog focussen we ons op de overlijdensverzekering.

Dekking van bijkomende kosten en opvangen van inkomensverlies

Een overlijden gaat vaak gepaard met aanzienlijke, onverwachte kosten zoals begrafeniskosten, administratieve kosten, het aflossen van schulden of de lening van een woning. Bovendien valt er ook een inkomen weg, waardoor het achtergebleven gezin vaak in moeilijkheden komt. De uitkering van een levensverzekering wordt gebruikt om bijkomende kosten te dekken en biedt de nabestaanden extra financiële steun. Bovendien worden alle rekeningen geblokkeerd na een overlijden. Beschikt u immers over een levensverzekering? Dan komt dat geld sneller vrij en kunnen uw nabestaanden de emotionele periode comfortabeler overbruggen.

Met een levensverzekering betaalt u minder erfbelasting

U kiest zelf wie u aanduidt als begunstigde(n). Wanneer u meerdere personen kiest, moeten zij hier vaak minder erfbelasting op betalen. Hoe groter het bedrag dat ze erven, hoe hoger de belasting zal zijn. Verdeelt u uw vermogen dus over meerdere personen, zal ook de belasting dalen. Bovendien kan u ook rechtstreeks uw kleinkinderen aanduiden als begunstigden. In dat geval vermijdt u dat ze tweemaal erfbelasting moeten betalen.

De schuldsaldoverzekering betaalt een deel van uw woonkrediet af

Een schuldsaldoverzekering is een type levensverzekering die u meestal afsluit bij het aangaan van een woonkrediet. Die verzekering zorgt ervoor dat de bank (een deel van) het krediet terugbetaalt wanneer u of de persoon waarmee u de woning heeft gekocht, overlijdt. Zo ben u er zeker van dat uw partner in de woning kan blijven wonen na een overlijden.

Soorten levensverzekeringen

Bent u overtuigd en wilt u een levensverzekering aangaan? Dan heeft u de keuze tussen twee types verzekeringen: - De TAK 21 levensverzekering: dit is een verzekering met gegarandeerd rendement. Voor elke gedane storting wordt er een bepaalde rentevoet gegarandeerd. - De TAK 23 levensverzekering: bij deze verzekering belegt de verzekeraar de premies in obligaties, aandelen, vastgoed … Deze verzekering kan mogelijks meer rendement opleveren, maar is niet zonder risico.

Meer weten over de levensverzekering?

Meer informatie nodig over de levensverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar voor een voorstel op maat.