Hoe haal je voordeel uit de hervormde vennootschapsbelasting?

Vennootschappen worden belast op het bedrag van de winst die ze maken. Dit kunnen gereserveerde winsten, uitgekeerde dividenden of bepaalde niet-aftrekbare uitgaven zijn. Deze vennootschapsbelasting is enkel geldig voor binnenlandse vennootschappen: voor buitenlandse rechtspersonen geldt een aangepaste regeling. Vanaf aanslagjaar 2021 bedraagt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting nog maar 25%. 

In deze blog vertellen we meer over de recente hervorming van de vennootschapsbelasting.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door de uitvoering van zijn of haar job én een letsel oplevert. Verder worden er verschillende soorten arbeidsongevallen onderscheiden, afhankelijk van de ernst van het letsel. Zo zijn er lichte ongevallen, gewone arbeidsongevallen en ernstige arbeidsongevallen.
Het is van groot belang om je werkgever meteen op de hoogte te brengen wanneer je een arbeidsongeval hebt meegemaakt. Die licht dan zijn ongevallenverzekeraar in. Zelf kan je ook je ziekenfonds op de hoogte brengen. Heeft een dokter vastgesteld dat je arbeidsongeschikt bent? Dien dan zeker ook tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid in.

Wat met ongevallen tijdens telewerk?

Wanneer je telewerkt, ben je bezig met de uitvoering van de overeengekomen arbeidsovereenkomst. Aangezien een arbeidsongeval beschouwd wordt als elk ongeval dat je overkomt tijdens en door de uitvoering van je job, vallen ongevallen die plaatsvinden tijdens het telewerk hier zeker ook onder. Denk maar aan een gebroken pols na een ongelukkige val van je stoel, of een val van de trap op weg naar je bureau.
Maak je een ongeval mee tijdens je telewerkdag? Ook dan val je dus onder de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever. Daarbij maakt het niets uit of je structureel thuiswerkt of slechts af en toe. Uiteraard is het wel van belang om ook in dit geval de vooropgestelde procedures te volgen om het ongeval correct aan te geven.
Aangezien er een dunne lijn kan bestaan tussen werktijden en vrije tijd wanneer iemand thuiswerkt, is het essentieel dat werknemer en werkgever duidelijke afspraken maken over de plaats en de uren van het telewerk. Enkel ongevallen die zich op deze plaats en binnen deze tijdspanne voordoen zullen als arbeidsongeval erkend worden.

Kan je nog een arbeidswegongeval hebben?

De meeste telewerkers werken thuis. Dat betekent echter niet dat telewerkers voor de start van hun werk de baan niet meer op moeten. Sommigen moeten de kinderen naar school of de crèche brengen. Anderen doen aan telewerk, maar kunnen dat niet van thuis uit doen en moeten zich bijgevolg verplaatsen naar hun werkplek. Word je tijdens die verplaatsing aangereden met een letsel tot gevolg? Ook dan ben je gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.

Materiële schade tijdens telewerk

Stel, je bent thuis aan het werk. In een moment van onoplettendheid heeft één van je kinderen een glas cola omver gestoten op je laptop en die is nu kapot. In dat geval geef je alle info best correct door aan je werkgever en verzekeraar, die waarschijnlijk een schadevergoeding kan verkrijgen via jouw familiale verzekering.
Wanneer je zelf materiaal beschadigt tijdens je telewerk zal je werkgever de kosten dragen, tenzij je een zware fout maakt of je de beschadiging bewust hebt aangebracht.

Wil je meer weten over telewerk en verzekeringen? Neem dan gerust even contact op met je verzekeraar, die helpt je met plezier verder.