verhuurdersverzekering

Als verhuurder is het een uitdaging om de stijgende huurprijzen in lijn te houden met de inflatie. Als verhuurder bent u constant bezig met het in evenwicht houden van verschillende factoren: het beheer van uw eigendom, het tevreden houden van uw huurders en een rendabel inkomen generen uit uw investeringen. Toch kan het risico van niet-betaling door de huurder plots voorkomen. Hoe kan u zich hier als verhuurder voor beschermen? De oplossing: de verhuurdersverzekering.

Wat is een verhuurdersverzekering?

Een verhuurderverzekering zorgt ervoor dat u als verhuurder met vertrouwen kan investeren in vastgoed. Deze verzekering is essentieel en beschermt verhuurders tegen onvoorziene omstandigheden en mogelijke financiële verliezen.

Wat dekt een verhuurdersverzekering?

Bij het afsluiten van een verhuurdersverzekering bent u gedekt voor volgende zaken:

 • het niet nakomen van de betaling van de huur.
 • de dekking van de juridische kosten als de wanbetaling van de huurder leidt tot een gerechtelijk geschil.
 • wanneer de huurder weigert de gemaakte schade te betalen.

Welke kost bedraagt een verhuurdersverzekering?

U vraagt zich waarschijnlijk af wat zo’n verhuurdersverzekering kost? De kosten voor verhuurders zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de waarde van het verhuurde pand, de locatie, het soort eigendom en de dekkingslimieten. Via deze factoren wordt de jaarlijkse premie voor deze verzekering bepaald. Vraag hier gerust meer raad over bij uw verzekeraar.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bent u niet zeker of u een verhuurdersverzekering kan afsluiten? Deze checklist helpt je alvast op weg:

HET PAND

 • wordt residentieel verhuurd
 • wordt verhuurd voor minstens 12 maanden
 • is gelegen in België

DE VERHUURDER

 • moet minimaal 18 jaar oud zijn en een wettige verblijfplaats in België hebben.
 • dient eigenaar te zijn of gevolmachtigde te zijn van de eigenaar van het verhuurde pand.

DE HUUR

 • mag niet meer dan 50% van het inkomen van de huurder bedragen, inclusief gemeenschappelijke kosten.
 • moet worden vastgelegd in een getekende en geregistreerde huurovereenkomst, met een opgemaakte plaatsbeschrijving bij intrede.
 • gaat in na betaling van de huurwaarborg van 2 maanden en moet bewezen worden met een bankafschrift of gelijkwaardig bewijsstuk.

DE HUURDER

 • dient het pand niet te bewonen of er minder dan 45 dagen te hebben verbleven.
 • moet voor langdurig verblijf (langer dan 6 maanden) in orde zijn met alle betalingen en mag geen huurachterstand hebben.

Interesse in een verhuurdersverzekering?

Verhuurt u panden en denkt u dat een verhuurdersverzekering wel eens interessant kan zijn? Contacteer dan snel uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie!