Steeds meer consumenten melden fraude aan de FSMA

In 2020 ontving de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) het hoogste aantal klachten ooit over fraude en illegale aanbiedingen van producten en diensten. Hoe valt deze stijging te verklaren? In deze blog gaan we er dieper op in.

Wat is de FSMA?

FSMA staat voor Financial Services and Market Authority. Het is een autonome openbare instelling die werd opgericht in 2011. Het is de taak van de FSMA om op een onafhankelijke manier toezicht te houden op de Belgische financiële sector. Het voornaamste doel van deze dienst is om ervoor te zorgen dat consumenten eerlijk behandeld worden. De FSMA ziet er dus op toe dat de handel in België correct verloopt en dat de financiële instellingen de gedragsregels naleven. Heb je een klacht over een financiële dienst of een financieel product? Dan kan je bij de FSMA terecht.

Hoe kunnen we de stijging van het aantal fraudemeldingen verklaren?

In 2020 ontving de FSMA bijna 30% meer klachten over fraude en illegale aanbiedingen dan in 2019. Vergeleken met 2018 is er zelfs een stijging met bijna 50% te merken. Hoe valt die aanzienlijke stijging te verklaren?

Het coronavirus zit er voor iets tussen

In 2020 zaten niet alleen consumenten, maar ook oplichters massaal thuis. Consumenten maakten thuis meer gebruik van het internet en werden zo kwetsbaarder voor cybercriminaliteit. Tegelijkertijd hadden oplichters dan weer meer tijd om hun processen te verfijnen en hun fraude zo nog beter op punt te stellen. Ook van de pandemie zelf werd gretig gebruikt gemaakt om consumenten op te lichten. Zo werden mondmaskers aan veel te hoge prijzen verkocht, werden valse fondsen opgericht en ondernamen criminelen zelfs pogingen om vaccins illegaal te verkopen.

De FSMA wint aan bekendheid

2020 was ook het jaar waarin de FSMA actiever heeft ingezet op preventieve maatregelen tegen fraude. Zo zette de dienst een digitale campagne op tegen beleggingsfraude via Facebook en Google. Als onderdeel van deze campagne werd ook een test ontwikkeld waardoor consumenten eenvoudig kunnen nagaan of een belegginsaanbieding te mooi is om waar te zijn. Ook sensibiliseringsvideo’s en een actieve behandeling van de klachten die de FSMA ontving, stonden op het programma. Door al deze acties leren consumenten de dienst beter kennen. Als zij weten waar ze met hun klacht terechtkunnen en er zeker van zijn dat die klacht ook serieus genomen zal worden, is de kans groter dat ze ook effectief klacht zullen indienen.

Wat kan je doen als je vermoedt dat iemand je probeert op te lichten?

Vermoed je dat een aanbieding te mooi is om waar te zijn? Dan geeft de FSMA nog volgende tips mee:

  • Op de website van de FSMA kan je nagaan hoe je oplichtingspraktijken kan herkennen. 
  • Vermoed je dat je opgelicht wordt of ben je het zeker? Neem dan rechtstreeks contact op met de FSMA. Zij behandelen je document en sturen je zo snel mogelijk een antwoord.