U droomt van uw pensioen, maar bent u er ook op voorbereid?

Het pensioen is een mijlpaal voor velen. Om comfortabel van deze nieuwe levensfase te genieten, is het wel belangrijk dat je tijdig begint met pensioensparen. Het wettelijk pensioen voldoet namelijk niet meer om de levensstandaard die je had voordien, makkelijk te behouden. Maar hoe begin je daar nu aan? Een overzicht.

Wat is pensioensparen?

Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, heb je recht op een wettelijk pensioen dat je opbouwde tijdens je carrière. Dit voldoet in de meeste gevallen echter niet om zorgeloos van je nieuwe leven te genieten. Pensioensparen is een vorm van langetermijnsparen die je toelaat om daarnaast nog een aanvullend pensioen op te bouwen. In sommige gevallen is daar een fiscaal voordeel aan gekoppeld. Het opgespaarde bedrag komt dan vrij op de wettelijke pensioenleeftijd . Vandaag ligt die leeftijd op 65 jaar, maar in 2030 zal de pensioenleeftijd worden opgetrokken naar 67 jaar.

Starten met pensioensparen kan al tussen de 18 en 65 jaar, maar je begint natuurlijk beter zo vroeg mogelijk.  Zo verzeker je jezelf van een mooi pensioen én betaal je minder belastingen. Win-win situatie!

Welke opties heb ik?

Pensioensparen kan op twee verschillende manieren: via de pensioenspaarverzekering of de pensioenspaarrekening.

De pensioenspaarverzekering

Wil je graag pensioensparen met zo weinig mogelijk risico? Dan kies je het best voor de pensioenspaarverzekering. In dat geval wordt de rentevoet op voorhand vastgelegd, waardoor je exact weet wat je geld zal opbrengen. Je loopt hierdoor dus geen enkel risico om geld te verliezen, maar zal ook nooit hoge winsten maken. Wij raden de keuze voor deze verzekering vooral aan als je niet ver meer van je pensioen verwijderd bent.

De pensioenspaarrekening

Kies je voor een pensioenspaarrekening, zal je geld belegd worden in aandelen en obligaties. Met andere woorden: de winst hangt af van de beursevolutie. Op deze manier neem je dus meer risico, maar heb je ook wel meer kans op hogere winsten. Ligt je pensioen nog veraf? Dan raden wij aan om te kiezen voor deze formule.

Wat is mijn fiscaal voordeel?

Aan pensioensparen is bovendien een fiscaal voordeel verbonden. Dat voordeel is afhankelijk van het maximumbedrag dat je graag jaarlijks spaart: 

  • Wil je maximaal €990 sparen, dan krijg je 30% belastingvermindering. Dit komt neer op een bedrag van maximaal €257.
  • Spaar je liever maximaal €1270 per jaar, dan bedraagt je fiscaal voordeel 25%. Dit is een belastingvermindering van ten hoogste €317,20.

Let op: als je jaarlijks minder spaart, zal ook het fiscaal voordeel verminderen.

Om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel, moet je bovendien:

  • Belgische rijksinwoner zijn, of inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat je het contract afsluit
  • Tussen de 18 en 65 jaar zijn
  • Een pensioenrekening of -verzekering hebben van ten minste tien jaar looptijd

Wat als ik zelfstandige ben?

Als zelfstandige bouw je helaas een heel laag wettelijk pensioen op. Gelukkig bestaan er ook enkele formules voor aanvullende pensioenregelingen.

Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Heb je een vennootschap of een eenmanszaak? Dan je kan een VAPZ afsluiten. Ook deze stortingen kunnen afgetrokken worden van je beroepskosten, al mag het fiscaal voordeel niet meer bedragen dan €3291,30.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als bedrijfsleider van een vennootschap, kan je ook een IPT afsluiten. Hierbij kan je ook kiezen tussen een spaar- of belegformule. De regel geldt dat je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer dan 80% van de brutobezoldiging van het laatste jaar mogen bedragen.

Pensioenovereenkomst (POZ)

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je je beroepen op een POZ. Naast een mooi fiscaal voordeel, hoef je ook minder sociale bijdragen te betalen. Ook bij deze formule geldt de 80%-regeling.

Uw verzekeringsmakelaar helpt je op weg

Wil je jezelf ook een rooskleurig pensioen verzekeren? Contacteer dan zeker je verzekeringsmakelaar om de verschillende mogelijkheden te ontdekken.