Verzekering brand- en waterschade: verplicht voor huurders?

Sinds januari 2019 zijn zowel huurders als verhuurders verplicht om een brandverzekering af te sluiten bij een nieuwe huurovereenkomst. En eigenlijk is dat voor alle partijen de beste optie: wanneer je een brand zou veroorzaken en geen brandverzekering hebt afgesloten, kunnen de kosten namelijk erg hoog oplopen. Als huurder ben je immers aansprakelijk voor brand- en waterschade in het pand dat je huurt. 

In deze blog geven we wat meer uitleg over de brandverzekering en de voorwaarden waaraan huurders en verhuurders moeten voldoen bij het afsluiten van een huurovereenkomst

Wat valt onder de brandverzekering?

Een brandverzekering is meestal breder dan het begrip doet vermoeden. Zo is je huis niet enkel verzekerd tegen schade die door een brand veroorzaakt wordt, ook schadegevallen door stormen, overstromingen en sneeuwdruk vallen hieronder. Dit is het geval bij de meeste brandverzekeringen, maar niet bij allemaal. Kijk dus zeker even na of de brandverzekering die je wil afsluiten ook waterschade dekt. Het bedrag dat je uitbetaald krijgt na een schadegeval hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Het is dus zeer waardevol om niet alleen de prijzen van verschillende brandverzekeringen te bekijken, maar ook om goed na te gaan wat de voorwaarden en dekkingen zijn van elke verzekering.

Het Vlaamse huurdecreet

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse huurdecreet van kracht gegaan. Sindsdien is het zowel voor de huurder als verhuurder verplicht om een verzekering brand- en waterschade af te sluiten. Tot voor 2019 was daar geen wettelijke verplichting toe. De meeste huurovereenkomsten bevatten wel al een clausule die de huurder verplichtte om een brandverzekering af te sluiten. Het Vlaamse huurdecreet geldt enkel voor huurcontracten die na 1 januari 2019 worden afgesloten.

Brandverzekering voor huurders

Het Vlaamse huurdecreet verplicht huurders ertoe om een brandverzekering af te sluiten. Deze brandverzekering moet ook schadegevallen door waterschade dekken. Daarnaast is het ook aan te raden om je tegen schade aan derden te laten verzekeren. Hebben de buren schade geleden door een brand die jij hebt veroorzaakt? Dan ben je hier ook voor verzekerd. Het is niet wettelijk verplicht om je inboedel te laten verzekeren, maar het valt wel sterk aan te raden, zeker voor wie veel waardevolle spullen in huis heeft.

Ook de verhuurder moet een verzekering afsluiten

De verantwoordelijkheid voor de brandverzekering ligt niet alleen bij de huurder. Ook als verhuurder ben je verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Huurders zijn verantwoordelijk voor de schade die zij veroorzaken aan de woning. Eigenaars zijn dan weer verantwoordelijk voor schade die door hen veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld door nalatigheid. Twijfel je welke brandverzekering het best aansluit bij jouw noden als huurder of verhuurder? Neem dan even contact op met je verzekeringsmakelaar, die helpt je snel verder.