Interessante verzekeringen voor zelfstandigen.

Zowel zelfstandigen als werknemers zijn onderworpen aan een sociaal statuut. Dat statuut brengt enerzijds verplichtingen, zoals de sociale bijdrage, en anderzijds rechten, zoals een pensioen, met zich mee. Toch ziet het sociale statuut er voor beide groepen anders uit. Zo moet je je als zelfstandige zelf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en je sociale bijdragen per kwartaal betalen.  Die bijdragen zijn voor zelfstandigen een stuk lager dan voor werknemers en dat weerspiegelt zich dan ook meteen in je uitkeringen. Om je sociale bescherming te garanderen moet je dus zelf aan de slag. 
We zetten in deze blog enkele nuttige aanvullende verzekeringen op een rijtje. Los van je eigen sociale bescherming houdt een eigen zaak runnen ook nog andere risico’s in. Om je tegen die risico’s in te dekken bestaan er gelukkig heel wat verzekeringen. Je verzekeringsmakelaar maakt graag een gepersonaliseerd plan voor je op.

Goed beschermd dankzij aanvullende verzekeringen

Om je eigen sociale bescherming op punt te zetten, doe je er goed aan om als zelfstandige enkele aanvullende verzekeringen af te sluiten. De onderstaande verzekeringen vullen je sociaal statuut aan: 

Een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) 

Dankzij een VAPZ bouw je je pensioen op en verhoog je je koopkracht tijdens je pensioenjaren, en dat op een fiscaal en sociaal aantrekkelijke manier. 

Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Deze verzekering beschermt je tegen inkomensverlies wanneer je voor een langere tijd om medische redenen niet aan het werk kan. Je ontvangt dan immers een vervangingsinkomen. Zorg dat je je inkomsten kunt blijven garanderen bij een ongeval of ziekte en investeer in deze geruststellende bescherming.  

Een hospitalisatieverzekering

Als zelfstandige ben je automatisch verzekerd tegen grote en kleine risico’s via je sociale bijdragen. Dringt een ziekenhuisopname zich op? Dan zal het ziekenfonds je slechts een deel van de kosten terugbetalen. Investeer daarom in een hospitalisatieverzekering en vermijd torenhoge ziekenhuiskosten.

Andere verzekeringen die je goed van pas komen

Je eigen sociaal statuut op punt zetten als zelfstandige is noodzakelijk. Toch brengt het runnen van je eigen bedrijf nog wat andere risico’s met zich mee en kijk je beter wat verder dan je neus lang is. We belichten hieronder enkele verzekeringen die voor jou belangrijk kunnen zijn. 

BA Uitbating 

Heb je schade aan derden berokkend tijdens de uitvoering van je werkzaamheden? Dan kan je BA Uitbating je een handje helpen. Of het voorval zich nu binnen of buiten je onderneming voordeed. 

Brandverzekering

Vertoef je in een prachtig bedrijfspand of een uitgedoste winkel, vergeet dan zeker je brandverzekering niet. Brand, storm, hagel en sneeuw kunnen immers heel wat schade teweegbrengen aan je gebouw en je inboedel. Kies voor een brandverzekering op maat, en laat deze regelmatig aanpassen afhankelijk van je bezittingen. 

Verzekering Bedrijfsschade 

De verzekering Bedrijfsschade kan je zien als een aanvulling op je brandverzekering. Zo’n schadegeval kan immers je volledige bedrijf in rep en roer zetten. Het stilleggen van bepaalde activiteiten kan een serieuze financiële kater betekenen. Dankzij de verzekering bedrijfsschade worden je financiële inkomsten tijdens deze periode gewaarborgd. 

Verzekering Machinebreuk 

Ben je in het bezit van dure en complexe machines? Door een schadegeval aan één van deze machines kunnen financiële moeilijkheden zich opdringen. Dankzij de verzekering Machinebreuk kan je jezelf daarvoor indekken.

 

De bovenstaande verzekeringen zijn slechts het topje van de ijsberg. Vind je het moeilijk om te ontrafelen welke je nu precies wel of niet nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op met je verzekeringsmakelaar voor sterk verzekeringsadvies op maat van jou en je bedrijf!