Aansprakelijkheidsverzekering

Als eenmanszaak of kleine zelfstandige werkt u hard om uw klanten een uitmuntend product of vlekkeloze service te bezorgen. Toch bent ook u niet vrijgesteld van mogelijke akkefietjes die uw bedrijf veel geld kunnen kosten. Bescherm de aansprakelijkheid van uzelf en uw medewerkers dan ook met een degelijke aansprakelijkheidsverzekering.

BA uitbating

Een schilder stoot per ongeluk een dure vaas omver, een voorbijganger struikelt over ongelukkig geplaatst gereedschap of een installateur zorgt voor kortsluiting. Stuk voor stuk kleine ongelukken die u handenvol geld kosten. Als klein bedrijf kan dit zelfs de doodsteek worden. De BA uitbating vergoedt de letsel- en zaakschade die uw bedrijfsgoederen of geleverde diensten aan derden berokkenen. Ook immateriële gevolgschade (bijvoorbeeld wanneer een bedrijf haar activiteiten moet pauzeren), valt onder de dekking. Niet alleen u als zaakvoerder, maar ook uw personeelsleden, onderaannemers, uitzendkrachten en stagiaires rekenen op diezelfde dekking. Voor opzettelijke veroorzaakte schade, frauduleuze praktijken of bepaalde grove fouten kan je dan weer geen beroep doen op deze verzekering.

BA na levering

Zijn uw goederen geleverd of diensten uitgevoerd? Ook dan kan er nog veel mislopen. Denk maar aan een foutief geïnstalleerde vaatwasmachine die waterschade veroorzaakt of een omheining die uiteenvalt en de tuin van uw buren beschadigt. Het is dus geen overbodige luxe om naast een BA uitbating, een BA na levering af te sluiten. Die verzekering dekt de schade die ontstaat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd of diensten zijn geleverd. Naast letsel- en zaakschade, rekent u ook op bescherming bij immateriële gevolgschade en zelfs milieuschade. Exporteert u goederen naar het buitenland of voert u uw diensten ook uit buiten België? Bekijk dan zeker goed de polis, want de dekking is meestal geografisch beperkt.

BA management

Als bestuurder of bedrijfsleider wil u natuurlijk dat mogelijke fouten of nalatigheden geen invloed hebben op uw onderneming, privévermogen of gezin. De BA management zorgt ervoor dat fouten veroorzaakt in uw hoedanigheid als bestuurder, geen impact hebben op uw onderneming op privévermogen. Zo kan u met een gerust hart ondernemen.

Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing

In tegenstelling tot bovenstaande verzekeringen, bent u als uitbater van een publiek toegankelijke plaats verplicht om deze verzekering af te sluiten. ‘Objectief’ betekent dat het slachtoffer van de brand of ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet het slachtoffer dus sowieso vergoeden, zelfs al u geen fout heeft begaan. De verzekering objectieve aansprakelijkheid komt in dit geval tussen tot een bepaald plafond.

Meer weten over onze aansprakelijkheidsverzekeringen?

Contacteer ons voor gefundeerd advies op maat.

Contact